Zaměstnavatel a OC se setkali dne 23. 9. 2013 na plánovaném jednání o kolektivní smlouvě (kolektivním vyjednávání). Na programu bylo dosáhnout shody v dokumentu „Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, státní organizace sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejich změn". Po diskusi, která byla nad jednotlivými odstavci předloženého textu nebo v navrhovaných počtech přítomných členů týmů na kolektivním vyjednávání bylo shody dosaženo. Za ADP se budou jednotlivých vyjednávání zúčastňovat vždy maximálně tři zástupci z celkového počtu pěti. Ve vyjednávacím týmu jsou Bc. Jan Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc, Pavel Hanka a Jiří Rothanzl. Na jednání došlo k posunutí termínu ukončení KV a to k 10. 12. 2013.

Pokud nedojde k uzavření PKS do této doby, bude se rozhodovat o dalším postupu po tomto datu. Zaměstnavatel navrhl v termínu 7. – 10. 10 2013 internátní kolektivní vyjednávání.

To se bude konat v Roztokách u Křivoklátu, kde bude nutné, aby zástupci OC veškeré rozpory či souhlasy implementovali do návrhu PKS, který předložil zaměstnavatel. Byl schválen návrh harmonogramu dalších vyjednávacích dnů na následující období.. Na jednání probíhala také živá diskuse mezi zástupci OC bez účasti zaměstnavatele, kde se mj. řešila problematika návrhu OSŽ na příplatky dispečerů CDP, který nebyl zapracován do společného protinávrhu. Bohužel OSŽ tento návrh v prvním kole připomínek a námětů k PKS nepředložilo a následně v kole druhém 28. 8. 2013 byl do textu vložen s odůvodněním, že v rámci diskuse při ústním jednání bude návrh dostatečně odůvodněn. Bohužel jak v minulých příspěvcích zaznělo, na jednání, které se konalo v sídle OSŽ nebyli všichni zástupci OC přítomni, takže návrh nebyl zapracován ani přijat. Toto jen na vysvětlenou všem zaměstnancům CDP, neboť jsou tendenční snahy od zástupců OSŽ daná fakta interpretovat svým členům jinak!

Zástupci zaměstnavatele podali informaci o postupném ukončení „Povodňové sbírky" a postupu vyplácení prostředků zaměstnancům SŽDC.

V odpoledních hodinách se konalo jednání u Ing. Nachtmana, kde byli přítomni, náměstek ředitele OŘ Ústí nad Labem Ing. Tržil, PhDr. Šel a p. Andrýs (IT). Diskutovalo se, nad problematikou ústředního stavědla Děčín, kde zástupce ADP podrobně popsal nevyhovující stav na daném pracovišti, který se týkal problémů s jednotlivými aplikacemi nebo nárůstem dopravy v děčínském uzlu a zvýšené potřebě dispečerské práce ve stanici, kterou musí vykonávat stávající výpravčí ve službě. Ing. Tržil, navrhl některá optimalizační řešení, která se budou muset pečlivě prodiskutovat se zaměstnanci na ÚS v Děčíně. Následně se vyvolá další jednání. V říjnu se bude konat společné jednání mezi zástupci německé strany a SŽDC, kde bude přítomen i náš zástupce, aby se eliminovali dlouhodobé nedostatky v provozní práci.