Společné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele, konané dne 15. 10. 2018 mělo na programu vystoupení generálního ředitele Bc. Svobody, MBA a náměstka pro ekonomiku Ing. Krejčího, kteří se vyjádřili k situaci financování SŽDC, plánovaného rozpočtu SFDI a předpokládaného přídělu pro SŽDC. Generální ředitel následně předložením návrhu 1. změny PKS SŽDC zahájil proces kolektivního vyjednávání (viz samostatný článek). Nově bude praktikován osobní přístup při vyjednávání generálního ředitele nebo náměstka (EN), což v minulosti nebývalo zvykem, ale vzájemnou interakcí by mohlo dojít k vyřešení sporů v kratších lhůtách.

V bloku věnovaném organizačním změnám, informoval Ing. Koucký o personálních změnách na úseku řízení provozu, kde za Ing. Nachtmana, byl jmenován ředitelem nově přejmenovaného odboru Řízení provozu Ing. Tržil, MPA, rezignoval Ing. Houska (ředitel odboru jízdního řádu), nově byl jmenován Ing. Vrtěl. Dále byl odvolán z pozice ředitele OŘ Plzeň Ing. Surý a jmenován Ing. Hendrych. Další personální změny se týkaly pozic na PO v OŘ Praha, které představil již Ing. Filip na jednání v Praze s odborovými organizacemi.

Zásadní organizační změnou, která se uskuteční k 1. 1. 2019, bude optimalizace počtu Provozních obvodů, ze současných 35 na 23 (sedm na Moravě a šestnáct v Čechách). V organizačním uspořádání bude vytvořen úsek Technického náměstka přednosty, který bude mít v gesci mj. staniční technologii či zařízení služeb. Vzhledem k organizačním změnám na zrušeném úseku pro správu majetku a integraci v novém organizačním uspořádání zaměstnavatel musel přistoupit vzhledem k platné legislativě k institutu hromadného propouštění (cca. 24 zaměstnanců obdrží výpověď z pracovního poměru k 31. 12. 2018). U HZS SŽDC dojde k dílčím změnám v organizační struktuře, která bude lépe kopírovat uspořádání HZS pod Ministerstvem vnitra. Novou koncepci segmentu řízení provozu by měl prezentovat Ing. Jasenčák na jednání OC dne 30. 10. 2018.