Pravidelné jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC se konalo 28. 3. 2018. Ředitel odboru Ing. Koucký v úvodu jednání omluvil generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA, který se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit jednání. Následně byl předložen rozpis plánu mzdových a ostatních osobních nákladů dle jednotlivých organizačních jednotek. Ing. Koucký dále informoval nejen o jmenování Bc. Svobody generálním ředitelem, ale také o úkolech, které jsou aktuálně k řešení, mj. snížení počtu řídících pracovníků o 3 % v průběhu roku 2018. O záměru, který se týká sjednocení procesů a personálních přesunech v oblasti IT u SŽDC se dotazoval Ing. Zazvonil. Ředitel O10 odpověděl, že proces projednávání byl zahájen, ovšem bez písemných materiálů.

Tato problematika je zásadní nejen pro generální ředitelství či Správní radu SŽDC, ale také pro zaměstnance řízení provozu. Záměrem je vyjmutí činností i personálních kapacit z odboru O12 základního řízení provozu (oddělení SEPA) pod O22 - odbor informatiky. Vzhledem k vysoké odbornosti nejen na úrovni IT, ale i řízení dopravy zaměstnanců SEPA, bylo uskutečněno pracovní jednání se zástupci oddělení, kteří vyslovili své názory a obavy z oddělení od řízení provozu pod odbor informatiky. Tato záležitost byla konzultována i s ředitelem O22 Ing. Švarcem, který zástupcům ADP, podrobně představil svoji vizi a synergické efekty, které sloučení pod odbor informatiky přinese. V žádném případě nedojde k propouštění zaměstnanců nebo snižování jejich kompetencí, naopak projekty budoucí, které se týkají informačních systémů (ISOŘ, KANGO, aplikací GTN, TPV či diskutované ASVC) budou řešeny v komplexním formátu se středně až dlouhodobým výhledem. Ing. Švarc nás ubezpečil, že nedojde k odtržení těchto zaměstnanců od problematiky řízení provozu a současně budou požadavky provozních zaměstnanců řešeny na odpovídající odborné úrovni. Dále zmínil, že erudice zaměstnanců oddělení SEPA je na vysoké úrovni a jeho zájem o všechny trvá, i když došlo k vyjádření obav či nesouhlasných stanovisek. Další jednání OC je naplánováno na 17. 4. 2018.