Dne 23. 2. 2018 se uskutečnil pravidelný kongres RO ADP působící na CDP Praha, kterého se kromě členské základny zúčastnili i pozvaní zástupci Výkonného výboru ADP Petr FučíkDaniel Linc. Další z hostů byl pan Aleš Semrád, předseda naší nově vzniklé regionální organizace na GŘ Praha.

V úvodu byli všichni přítomní seznámeni s prací regionálního i Výkonného výboru v uplynulém období, od posledního kongresu. Členové byli informováni, jak probíhají jednotlivé schůze se zaměstnavatelem a čeho bylo dosaženo. Byly předneseny základní informace o chodu odborového svazu ADP i regionálních organizací. Diskutovalo se o skončeném kolektivním vyjednávání, a to s ohledem na nedosažení všech požadavků přijatých členskou základnou na posledním kongresu v Praze – Kyjích. V rámci této problematiky byla analyzována situace v sousedním Německu, kde v rámci vln několika velkých stávek, bylo německými odborovými kolegy dosaženo podstatně lepších výsledků než u nás. Rovněž se řešila otázka zneužívání přesčasové práce zaměstnavatelem při kolektivním vyjednávání ohledně argumentace o výši průměrné mzdy v řízení provozu. Dalším bodem kongresu bylo FKSP. Podrobně byli všichni „proškoleni“, jakým způsobem funguje tento fond (jak centrální FKSP, tak FKSP organizačních jednotek), a ke kterým podstatným změnám v následujícím období dochází (portál STKR a FKSP, „virtuální účty“ na hromadné akce u OJ apod.). Na základě podnětů a návrhů členské základny i regionálního výboru byl přijat plán akcí FKSP pro rok 2018, které bude pořádat ADP při CDP Praha ve spolupráci se zaměstnavatelem. Též byl předložen plán akcí pořádaných naší odborovou centrálou ADP z centrálního fondu FKSP.

V závěru kongresu bylo přijato usnesení s požadavky na Výkonný výbor ADP. Usnesení Regionální organizace CDP ADP bude podrobně diskutováno dne 8. 3. 2018 na jednání Výkonného výboru ADP.