Dne 12. 10. 2017 se uskutečnilo plánované setkání členů RO ADP Brno. Na programu setkání byly tyto body:

1. Seznámení členů s aktuální situací v organizaci a s přípravou na kolektivní vyjednávání za účasti členů VV ADP.
2. Volby do Regionálního výboru ADP Brno a volba předsedy RO ADP Brno na období 2017 – 2021.
3. Diskuze nad dalším směřováním ADP a celkovým vývojem.

Bod 1.: Po krátkém úvodu a přivítání hostů a to předsedy ADP Ing. Jana Zazvonila a výkonného místopředsedy ADP Petra Fučíka vystoupil předseda RV ADP Brno Martin Hochman. Byla shrnuta dosavadní činnost RV a krátce zhodnoceny výsledky našeho působení v brněnské oblasti od doby vzniku Regionální organizace Brno a nejdůležitější úkoly pro následující období v brněnském regionu.

Předseda Ing. Jan Zazvonil ve svém vystoupení představil kolektivní vyjednavače za ADP. Jsou jimi: Ing. Jan Zazvonil (předseda ADP), Martin Hochman (předseda RO Brno) a Milan Gajdács (nový předseda RO Praha). Dále ve svém vystoupení popsal podmínky, jaké panují bezprostředně před kolektivním vyjednáváním a současně také nejdůležitější limity a problémy se kterými se budou vyjednávači potýkat. Ať už je to např. vývoj kolem růstu mezd, složité vztahy mezi odborovými centrálami, vypjatá situace kolem jízdních výhod, nebo kondičních a ozdravných pobytů pro zaměstnance apod.

Výkonný místopředseda Petr Fučík následně seznámil přítomné členy s nutnými změnami, převážně organizačního charakteru, ve stanovách ADP, které byly následným hlasováním ihned jednohlasně schváleny. Současně také představil návrh na členy Revizní komise ADP, které je třeba hlasováním schválit. Navrženy byly: Hana Martinovská (CDP Praha), Lenka Gillichová (OŘ Praha) a Jana Bendíková (OŘ Hradec Králové). Pro takto navržené složení RK ADP následně hlasovalo 100% všech přítomných v sále.

Krátkým vystoupením přispěl také náš kolega (a jeden z bývalých vyjednávačů) Ing. Tomáš Rolník, který se částečně zábavnou formou snažil přítomným přiblížit a zprostředkovat podmínky a atmosféru které panují při kolektivním vyjednávání.

Bod 2.: Součástí setkání, byly také volby do Regionálního výboru ADP Brno a volba předsedy RO ADP Brno. Výsledky voleb jsou tyto: Regionální výbor bude i nadále pracovat ve složení: Martin Hochman, Ing. Olga Audová, Martin Klučka, Luděk Németh, Václav Jaša. Staronovým předsedou RO ADP Brno byl zvolen Martin Hochman.

Bod 3.: V diskuzi následně zazněly připomínky a konkrétní poznatky a podněty od členů a to jak k činnosti Regionální organizace, tak i ke konkrétním situacím ve vztahu k zaměstnavateli, které je potřeba řešit.

Jménem staronového Regionálního výboru ADP Brno děkuji všem zúčastněným za klidnou a pohodovou atmosféru, která panovala i přes závažnost diskutovaných témat a za účast ve volbách, které proběhly v souladu s volebními pravidly a bez jakýchkoliv komplikací.