Ve čtvrtek dne 10. 11. 2016 se po pravidelném jednání Výkonného výboru ADP konal v Praze Libni volební kongres nově vznikající regionální organizace ADP – CDP Praha. Zástupci Výkonného výboru při zahájení pohovořili především o probíhajícím kolektivním vyjednávání u SŽDC, a také o budoucích procesech ve svazu, které přinesou větší efektivitu prováděných procesů.

Vysoká volební účast byla zárukou dobré atmosféry, diskuse a především splnění Stanov ADP pro vznik RO ADP. Zvolený výbor bude pracovat ve složení p. Lorenc, p. Hanka, p. Koza, p. Píša a paní Vaňková. Po vyhlášení výsledků voleb byl výborem jednomyslně navržen a podpořen na funkci nového předsedy pan Petr Lorenc (provozní dispečer CDP Praha), místopředsedou p. Pavel Hanka (traťový dispečer CDP Praha). V následujícím týdnu bude zaměstnavateli předán volební protokol s výsledky a výbor, tak zahájí svoji činnost.

Rád bych jménem Výkonného výboru ADP, popřál nové regionální organizaci a výboru mnoho úspěchů při řešení pracovně právní problematiky a příliv nových členů z řad zaměstnanců CDP Praha.

Ing. Jan Zazvonil - předseda