Dne 23. 7. 2013 se členové Výkonného výboru ADP setkali na pracovní poradě s NP SŽDC PhDr. Špičkou, ředitelem CDP Praha Ing. Jesenčákem a ředitelem OZŘP Ing. Nachtmanem. Nosným tématem jednání byla především problematika budovaného projektu CDP Praha. Zástupci ADP diskutovali nad provozní problematikou, která se bude bezprostředně dotýkat současných výpravčích a traťových dispečerů (DOZ). Ekonomická návratnost investice, uvažované počty obsluhujících pracovníků, náplň jejich práce a další záležitosti projektu stavby CDP Praha se budou prezentovat na plánované poradě nejvyššího vedení úseku řízení provozu dne 14. září se všemi OC.

Hovořilo se o přepojování prvního velkého uzlu do CDP Přerov, vysokém výskytu mimořádných událostí (MU), především nedovolené jízdě kolem hlavního návěstidla, problematice budoucnosti radiových systémů TRS a GSM-R. Zástupci zaměstnavatele vyslechli argumenty členů Výkonného výboru k dané problematice, a také poděkování k vyplacení mimořádných odměn z prostředků GŘ SŽDC při zvýšeném pracovním zatížení zaměstnanců provozu v době červnových povodní.

Tématem dalšího bloku byla připravovaná veřejná zakázka (VZ) na posouzení psychické zátěže zaměstnanců řízení provozu. Další písemné připomínky k zadání VZ je nutné podat do 25. 7. 2013 odboru personálnímu. Jako velké břemeno z minulosti se jeví problematika odměňování zaměstnanců řízení provozu a Kvalifikační katalog, Vedení ADP konzultovalo možnosti jak nevyhovující stav řešit.