V odpoledních hodinách dne 2. 2 .2016 se uskutečnilo pravidelné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele působících u OŘ Praha. Nosným tématem bylo jednání o výši VO na další období. Vzhledem k dále přetrvávajícím rozporům ze strany odborových organizací k dohodě prozatím nedošlo. Další jednání se bude konat v řádném termínu v měsíci březnu.