Dne 21. 6. 2013 se po delší době konalo jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže zaměstnanců. Jednání řídil vedoucí oddělení benefitů p. Ing. Evžen Pospíšil, za zaměstnavatele byli přítomni p. Janouš, p. Kubeš, Ing. Slach, Ing. Svoboda. Za ADP se jednání zúčastnili p. Pavel Hanka člen Výkonného výboru a místopředseda p. Daniel Linc. Jednání se zúčastnili také zástupci OSŽ Mgr. Martin Malý, Miloš Paleček a zástupce oddělení BOZP p. Daniel Cemper.

Zaměstnavatel seznámil členy komise se záměrem realizace veřejné zakázky v oblasti posuzování psychické zátěže a výběru pracovníků na pozici dispečer a výpravčí SŽDC. Cílem této zakázky je posoudit psychickou zátěž na pozici dispečer a výpravčí (na JOP), popsat požadovaný psychický profil zaměstnance na této pozici a navrhnout opatření pro optimalizaci psychické zátěže na novém centrálním pracovišti dispečerů CDP v Praze. Zástupci zaměstnavatele byli též seznámeni členy ADP se současným stavem pracovišť (Kolín, Děčín), které již byly posouzeny Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Další jednání komise je naplánováno na čtvrtek 18. 7. 2013.