V kulturním sále v Pardubicích se dnes konala první ze série prezentací uspořádání CDP Praha určená pro provozní zaměstnance SŽDC. Mezi hlavní protagonisty patřil Ing. Jasenčák (ředitel CDP Praha), Ing. Kolář P. (náměstek Ř CDP Praha), Ing. Pospíšil (O10) a Ing. Koleš (NŘP OŘ HK). V první části věnované harmonogramu výstavby, uspořádání dispečerských sálů a zapojování jednotlivých etap DOZ se podrobně věnoval Ing. Jasenčák a Ing. Kolář. Personální oblast řešil Ing. Pospíšil, který se podrobně věnoval „testu bilanční diagnostiky", motivačnímu dopisu a přihlášce pro případné zájemce o práci na CDP Praha. Na jeho slova navázal Ing. Koleš, který podrobně analyzoval situaci v rámci dotčených PO v jeho gesci (ČT, PCE). Bohužel žádný zástupce PO Kolín či OŘ Praha nebyl účastníkem jednání, i když se diskuse týkala především I. etapy zapojování (Česká Třebová mimo – Kolín včetně). V analytické části byla představena prognóza systemizovaných pracovních míst dotčených železničních stanic I. etapy.

V diskusní části projevili zaměstnanci zájem především o dostatečné vysvětlení a důvody zaměstnavatele ke Směrnici SŽDC č. 75 včetně testování zaměstnanců. Dotaz z řad zaměstnanců se týkal limitního termínu odevzdání přihlášek na CDP (do 30. 4. 2015). Zaměstnanci, kteří pracují v uzlu Pardubice a Česká Třebová a do budoucna nevylučují zájem o funkci traťových dispečerů nebo zaměstnanci III. koridoru (Praha hl. n – Beroun) musí bezpodmínečně projevit svůj zájem nyní? Na tuto otázku odpovědělo vedení CDP Praha, že nikoliv což následně doplnil i Ing. Koleš. Z tohoto plyne závěr, že zaměstnanci, kterých se týká I. etapa (bez žst. Česká a Třebová a Pardubice) termín I. Q. 2016 s velkou pravděpodobností naleznou uplatnění na CDP Praha, nebo jako pohotovostní výpravčí nebo v jiných žst. nedotčených centralizací. Dopady do zaměstnanosti aktivních zaměstnanců budou v rámci I. etapy minimální. Zaměstnanci žst. Česká Třebová a Pardubice nemusí nutně posílat přihlášky a motivační dopisy do 30. 4. 2015 a dále je s nimi počítáno po přestavbách uzlů za stejných podmínek procesu výběru.

Účast zaměstnanců odpovídala dané problematice, prezentace byla nově doplněna o vizualizaci dispečerských sálů a pracovního místa. Lze předpokládat, že další plánované setkání v Berouně a v Praze přinese nové poznatky pro zaměstnavatele i zaměstnance.