„Počet vlaků projíždějících Brnem vzrostl za posledních 10 let na dvojnásobek. Interakce dopravní infrastruktury a dopravního provozu již dnes neuspokojuje spolehlivé plnění JŘ. Od roku 2004, kdy byla spuštěna první etapa Integrovaného dopravního systému, došlo k podstatnému navýšení počtu vlaků osobní dopravy, avšak počty pracovníků navýšeny nebyly, naopak byla provedena jejich redukce."

Tak začíná zpráva, která byla 1. září předložena přednostovi PO Brno s cílem formulovat stanoviska a navrhnout opatření vedoucí ke změně personálního obsazení v Brně hlavním nádraží. Zpráva (o rozsahu 22 stran a 2 příloh) obsahuje dopravní analýzu současného stavu, ze které vyplynuly návrhy spadající do skupiny provozně-organizačních opatření, mezi které můžeme zařadit například úpravu pracovní doby signalistů, omezení střežení pracoviště, potažmo výkon funkce pracovníka dozoru, zavedení bezpečnostních přestávek u vybraných pracovníků vnitřní služby a v neposlední řadě narovnání platových tříd.

Odpověď na otázku, jaké stanovisko zaujme vedení stanice vůči této zprávě a návrhům v ní uvedených, bude známa koncem měsíce září nebo začátkem měsíce října.