Pravidelné jednání Výkonného výboru se konalo ve čtvrtek 12. 6. 2014 v sídle zaměstnavatele. Účast byla stoprocentní, navíc doplněná o předsedkyni CRK a nově o předsedu RO ADP Brno. Velmi obsáhlý program nasvědčoval, že jednání bude časově náročné. Z tohoto důvodu nebyl přizván zaměstnavatel, neboť zásadní diskuse proběhla již v minulých dnech.

Předseda informoval přítomné o podrobnostech při sjednávání 1. změny PKS SŽDC, i o kritice procesů veřejné zakázky – Hodnocení pracovišť řízení provozu. Následovala informace o pracovní schůzce předsedy s generálním ředitelem, kde se mj. diskutovalo o problematice odměňování, strategických úlohách SŽDC či konkrétní záležitosti jako výstavba DOZ Prahy Vyšehrad či neřešení problematiky děčínského uzlu. K těmto tématům se vedla mezi členy VV diskuse o dalších krocích naší odborové organizace. Sledované interní úkoly jsou průběžně plněny, informovanost členské základny je na dobré úrovni pomocí www stránek a v Brně navíc vydáváním Aliančních listů.