Dne 17. 3. 2014 se v pozdních odpoledních hodinách konala pracovní schůzka k problematice předpisu Bp 1. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil i gestor předpisu - Ing. Fuchsa, který okomentoval hlavní teze tohoto dokumentu. Diskuse se vedla především nad článkem č. 149, d) a jeho aplikací v reálném železničním provozu. K problematice se postupně vyjádřili zástupci PV OSŽ při SŽDC, zástupci ADP i zaměstnavatel. Analyzovalo se společné jednání a závěry mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele organizačních jednotek OŘ Olomouc a CDP Přerov.

Závěrem dnešního jednání v sídle GŘ SŽDC byla snaha o nalezení vhodného východiska k dané problematice, které se uskuteční formou vydání metodického pokynu k předpisu Bp 1 (technické rozpracování předmětného článku a odstavce pro potřeby provozuschopnosti a provozování dráhy u SŽDC).