Výsledek kolektivního vyjednávání nelze označit za úspěch, ale je nutné konstatovat několik faktů. Situace ohledně mzdového nárůstu byla zablokována již od poloviny prosince 2017 a objem mzdových prostředků byl Správní radou SŽDC jasně vymezen. Celkové navýšení objemu mezd pro rok 2018 je + 6,9 % oproti roku 2017, v korunách 673 mil Kč. Tento zvýšený objem mzdových prostředků postačil na nárůst mezd například pro výpravčí či traťové dispečery dle počtu odpracovaných let od 5,5 % do 8 %. Změnou struktury odměňování je avizovaný nárůst + 3,2 % do tarifu značně zavádějící. Aplikací osobního příplatku a vyšší základní sazbou výkonové odměny jsou interpretovaná čísla na jiných hodnotách. V tabulkách pod textem jsou modelové příklady pro snazší orientaci. Výše osobního příplatku je determinována počtem odpracovaných let, zkouškou dle Zam1 a hodnocením od ředitele OJ. Je zapotřebí upozornit, že jednorázová mimořádná odměna z GŘ za rok 2017 v hodnotě 5 000 Kč byla limitována dnem uzávěrky mezd pro měsíc prosinec, což bylo dne 11. 1. 2018. Pokud by zástupci odborových organizací odmítli návrh a chtěli jednat o podobě PKS po tomto datu, nebyla by možnost vyčerpat výše uvedené prostředky za rok 2017. Zásadním faktorem byla situace, že nejsilnější odborová organizace neměla zájem porušit sociální smír za cenu vyšších nárůstů do mezd.

Dalším aktem by bylo oslovení zprostředkovatele, který by se musel podrobně seznámit s průběhem kolektivního vyjednávání, nabídkami a možnostmi SŽDC a následně s požadavky OC. Tento mezikrok by měl za následek další minimálně dvouměsíční režim určený opatřením GŘ při nepodepsání PKS SŽDC, což by generovalo další propad ve mzdách všech zaměstnanců s výsledkem možná shodným, který byl dohodnut dne 11. 1. 2018. Podepsaná podniková kolektivní smlouva přináší určitou jistotu pro sjednané období, pracovní doba, dovolená či odstupné má platnost do konce roku 2019. Mzdové nároky budou následně diskutovány v režimu kolektivního vyjednávání na podzim 2018 pro rok 2019. Nově upravené nominální hodnoty stravenek reflektují na vyšší ceny potravin či jídel v gastronomických provozech. Sjednanou kolektivní smlouvou se otevírá možnost sjednat vyšší výkonové odměny pro exponovaná pracoviště na jednotlivých organizačních jednotkách, což by při nepodepsání nebylo realizovatelné. Jako určitá satisfakce pro zaměstnance za účinnost PKS od 1. 2. 2018 je dohodnutá výše mimořádné odměny z GŘ v částce 1 000 Kč splatná za měsíc leden 2018.

Závěrem bych konstatoval, že proces kolektivního vyjednávání vzhledem k nové struktuře odměňování nebyl standardní, trval podstatně dále a obsahoval mnoho proměnných, ale s odstupem času budou vyjednavači mít jednotný základ bez diskriminačních prvků. Pokud nastanou příznivé ekonomické podmínky jako v roce 2017 (průměrný nárůst mezd v ČR + 6,7 %) bude pozornost upřena na základní pilíře mzdové přílohy (jednotný tarif, osobní příplatek a výkonová odměna).

Výpravčí 2017

Výpravčí 2018

nárůst

Výpravčí 2017

Výpravčí 2018

nárůst

TS 11 B

27 820

TS 11

28 586

 

TS 10 A

25 740

TS 10

26 780

 

VO 4,5 %

1 252

VO 5 %

1 429

VO 4,5 %

1 158

VO 5 %

1 339

Prof. odměna

500

Osobní příplatek 5,5 %

1 572

Prof. odměna

500

Osobní příplatek

3,5 %

937

Celkem

29 572

 

31 587

+6,81 %

Celkem

27 398

 

29 056

+6 %

 

Traťový dispečer 2017

Traťový dispečer 2018

nárůst

TS 12 A

28 960

TS 12

30 392

 

VO 4,5 %

1 303

VO 5 %

1 520

Prof. odměna

500

Osobní příplatek 4 %

1 216

Celkem

30 763

Celkem

33 128

+7,68 %

TS 12 B

29 660

TS 12

30 392

 

VO 4,5 %

1 335

VO 5 %

1 520

Prof. odměna

500

Osobní příplatek 4,5 %

1 368

Celkem

31 495

Celkem

33 280

+5,66 %