Dne 26. ledna 2024 proběhla na CDP Praha pravidelná schůze OC se zaměstnavatelem. V oblasti mezd byl předložen mzdový vývoj a průměrná hrubá mzda v jednotlivých profesích na CDP Praha za celé období roku 2023 a pro porovnání i za rok 2022. Byla předložena statistika přesčasové práce roku 2022 a 2023. V roce 2022 se odpracovalo celkem 59 625 přesčasových hodin, v roce 2023 to bylo 69 341 přesčasových hodin. Dále byl zaměstnavatelem prezentován návrh výkonových odměn pro jednotlivá pracoviště na CDP Praha, kde výše odměny je odvislá od objemu práce na daném pracovišti. Tento návrh bude naše regionální organizace ADP CDP Praha projednávat na svém pravidelné jednání rozšířeného regionálního výboru s delegáty konaném dne 19. února 2024, kam je pozván i ředitel CDP Praha Ing. Kolář s náměstky.

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s CDP Praha (akce FKSP) vás srdečně zve na vánoční kulturně - společenskou akci „Vánoční plavba sváteční Prahou“.

Vyplouváme dne 15.. prosiince 2023 parnííkem Vallenciia ve 13..30 hod.. od Čechova mosttu -- Dvořákovo nábřežíí. (tram. zastávka „Právnická fakulta“)

Čeká na vás zajímavý kulturní program a bohaté vánoční občerstvení.
Zpět připlujeme k Čechovu mostu v 18.00 hod. Dotazy, informace a přihlášení u pana Petra Lorence, mob. tel. 778 065 664. Na akci je nutné se z organizačních důvodů přihlásit nejpozději do 19. listopadu 2023, kapacita míst omezena.

Akce je hrazena z prostředků FKSP mimo osobní limit.

Ke stažení v PDF:

Vážení členové regionální organizace ADP CDP Praha, srdečně vás zveme na pravidelné každoroční školení s následujícím programem:

  1. Zahájení a představení programu školení
  2. Proškolení z PKS 2023 (2. změna) + PKS 2024 – D. Linc, Š. Jiroušková
  3. Zákoník práce, ČMKOS - právní ochrana, benefity atd. – D. Linc
  4.  Proškolení z BOZP – P. Fučík
  5. Centrální fond FKSP 2024 – D. Linc
  6. FKSP- zásady, návrhy plánu akcí FKSP na rok 2024 – M. Nováková, P. Lorenc
  7. Vystoupení zaměstnavatele CDP Praha - pracovní problematika, FKSP apod.
  8. Dotazy ke školeným tématům + diskuze
  9. Po ukončení školení bude rozdáno malé vánoční překvapení

Informace a závazné přihlášení u pana Petra Lorence, mob. tel. 778 065 664, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na akci je nutné se z organizačních důvodů přihlásit nejpozději do 19. listopadu 2023.

(Čechův most - Dvořákovo nábřeží, tram. zastávka „Právnická fakulta“)

Ke stažení v PDF:

Dne 27. října 2023 se konala pravidelná schůze OC se zaměstnavatelem na CDP Praha. V úvodu se zrekapitulovaly závěry z předchozího jednání, zvláště pak uspořádání pracovišť na sále DS 4A po aktivaci ŽST Pardubice hl. n. U ŽST Kolín dojde ke sjednocení stavědla o noční směně 25./26. 11. 2023, zároveň dojde k přesunutí pracovišť TD a OŽD do rohu sálu. Harmonogram dalšího zapojování je: ŽST Praha-Počernice – 04. 12. 2023 – nový post TD, informování k OŽD 634, ŽST Praha-Malešice – 08. 01. 2024 – připojeno k TD 622, ŽST Pardubice hl. n. – březen 2024 – v této souvislosti dojde k přesunutí pracovišť TD ve druhé řadě (od vstupu TD 113, TD PCE, TD PCE, TD 124); zároveň zvažována změna obvodů OŽD, ŽST České Budějovice – červen 2024, úsek Pardubice – Opatovice n/L – cca září 2024 (po dokončení stavby GSM-R).

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s CDP Praha a OŘ Praha PO Kolín (akce FKSP) pořádá sportovní akci “Turnaj ve sportovní střelbě” na střelnici Jelen.
Sportovní akce se bude konat dne 26. října 2023 od 14.00 hod., místo konání: Shorty Tactical – Profesionální střelecká škola, Jelen 66, Konárovice, 281 25.

Bližší informace a přihlášení u pana Martina Komínka, mob. 604 517 960.

Dne 22. září 2023 proběhlo pravidelné jednání odborových centrál se zaměstnavatelem na CDP Praha. V oblasti mezd a nákladů zaměstnavatel informoval za období leden - srpen 2023 o čerpání provozních nákladů 83% plánu a mzdových nákladů 99,5% plánu. V přesčasové práci je evidováno 40 916 hodin přesčasů - oproti loňskému roku za stejné období je tak zaznamenán nárůst o 4 698 hodin.

Datum: pondělí 18. září 2023
Místo: hřiště fotbalgolf Praha Formanska 446,Praha 149 00

Začátek v 10:45 zastávka Ke Smrčině
Základní občerstvení (tj. nápoje a oběd) je zajištěno (další je možno si zakoupit na hřišti )
Hrací systém: - každý hraje sám na sebe jedno tréninkové kolo pak turnaj

Závazné přihlášky do 2. září 2023
Plná cena je 500,- Kč, spoluúčast zaměstnanců je 50,- Kč
Štěpána Formana - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášky: Forman Štěpán 608712268

1. den odjezd z Prahy v 7:03 vlakem 885 do Slavičína. Ze Slavičína přes Žítkovou do Mikulčin vrch. Zde ubytování v chatkách.
2. den celodenní výlet přes Velký Lopeník cca 33km
3. den z Mikulčin vrch do Újezdce u Luhačovic cca 25 km
4. Plná cena je 2000,- Kč, spoluúčast zaměstnanců je 500,- Kč.
Počet účastníků je 12 osob.
Přihlášky: Forman Štěpán 608712268

Dne 24. března 2023 se uskutečnilo na CDP Praha pravidelné jednání odborových organizací se zaměstnavatelem. Vedení CDP předložilo mzdový vývoj a informovalo o počtu hodin přesčasové práce, která za měsíce leden a únor 2023 činila 6 055 hodin. Byla projednána a následně schválena 1. změna "Zásad FKSP CDP Praha". Zaměstnavatel též předložil pracovní verzi rozpočtu FKSP na rok 2023. V personálních záležitostech byly oznámeny změny od dubna 2023 - nástupy a odchody, plánované zácviky (Cheb, Praha hl. n. + Praha-Vysočany) apod. Dále byly podány aktuální informace k zapojování do DOZ a projednání změny v obvodech OŘP.

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s výkonným výborem ADP a regionálními organizacemi OŘ Praha a GŘ Praha pořádá dne 20. dubna 2023 “Jarní brigádu v odborové kanceláři ADP” v Kolíně na Kamčatce.

Jarní brigáda bude zahrnovat nejen kompletní úklid vnitřních prostor (vč. malování, mytí oken apod.) ale také úklid venkovního prostranství (zahradnické práce, setí trávy, čištění okapů apod.).

Informace a závazné přihlášení u pana Petra Lorence, mob. tel. 778 065 664. Z organizačních důvodů, zejména pro zajištění občerstvení (pivo, buřty), je nutné se přihlásit nejpozději do 12. dubna 2023.

Pozvánka na společensko-kulturní akci do pivovaru Holanďan v Hlízově.

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s CDP Praha (akce FKSP) pořádá dne 5. dubna 2023 od 14:30 hod. společensko-kulturní akci do pivovaru Holanďan v Hlízově. Součástí programu bude prohlídka pivovaru, kde se vyrábí kvalitní řemeslné pivo Holanďan s českou tradicí (Czech Craft Beer).

Pro účast na akci je nutné uhradit povinnou spoluúčast ve výši 100 Kč.

Informace a závazné přihlášení u pana Pavla Hanky, mob. tel. 774 044 104. Na akci je nutné se organizačních důvodů přihlásit nejpozději do 19. března 2023.

Dne 24. února v dopoledních hodinách proběhla na CDP Praha schůze odborů se zaměstnavatelem. ADP v tomto roce zastupuje Petr Lorenc, Pavel Píša a Luboš Kononov. Kromě pravidelných informací o mzdovém vývoji, stavu FKSP a podobně bylo na schůzi diskutováno dočasné neobsazení pracoviště PPV Praha - Masarykovo nádraží. Zaměstnavatelem bylo přislíbeno, že od 1. května bude toto pracoviště již trvale obsazeno. Byly prodiskutované závěry z prověrek BOZP. Dále zaměstnavatel informoval o personálních změnách od 1. března.

Vážení členové regionální organizace ADP CDP Praha, kolegové,

vítejte na nových webových stránkách regionální organizace ADP CDP Praha, které jsme se po pečlivém uvážení rozhodli založit místo doposud vydávaného bulletinu. Naším cílem je flexibilnější komunikace a aktuální informační servis o činnosti a novinkách regionální organizace ADP CDP Praha.