Ve středu 11. 9. 2013 jsme se vydali na návštěvu naší členky, která je po náročné operaci a dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Zastihli jsme ji v dobrém psychickém stavu a s optimismem do dalšího života, což nás potěšilo. Předali jsme ji několik drobných pozorností a současně vypomohli s administrativou spojenou přiznáním sociální výpomoci z prostředků FKSP.

DSC 0016 m

Aktuální informace
V pondělí 2. 9. 2013 byl na plánovaném jednání OC předložen generálním ředitelem návrh podnikové kolektivní smlouvy na další období 2014 -2016 a tímto aktem započalo kolektivní vyjednávání. Následně plynula zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení společného protinávrhu. Po několikadenní prodlevě se podařilo díky iniciativě ADP prosadit společné setkání představitelů OC působících u SŽDC.

V pondělí 9. 9. 2013 po dlouhé, ale konstruktivní diskusi jsme společně dospěli k jednotnému návrhu PKS na další období. Následně v úterý 10. 9. 2013 byl s průvodním dopisem protinávrh podán na generální ředitelství. Mezi hlavní body protinávrhu patří zachování pracovní doby 36 hod týdně u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, zachování KOP, délka dovolené a samozřejmě ve „Směrnici pro odměňování" odpovídající mzdové ohodnocení jak v příplatkové sféře, tak v základních tarifech (A, B). Rád bych poděkoval všem svým kolegům, i funkcionářům z ostatních odborových centrál za postoj, který nakonec k dané problematice zaujali. Zahájené kolektivní vyjednávání zajisté prověří, jestli bude možné dosáhnout společnými silami výsledku, za který se nebudeme muset stydět.

Vážení členové, kolegové, zaměstnanci,
na SŽDC započalo kolektivní vyjednávání, které nebude vůbec snadné, neboť jak jistě víte, z minulých příspěvků zaměstnavatel předložil návrh kolektivní smlouvy jako první. O tom, že PKS je strukturována jinak nebo, že návrhy jsou podobné ZP, Vám nebudu zastírat. V současné době však plyne zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení protinávrhu. Tento návrh musí být signován všemi zástupci OC, které působí na SŽDC. Existovala varianta o návrhu ve více variantách dle připomínek jednotlivých OC. Tento akt by byl naprosto bezduchý a právně slabý. Iniciovali jsme proto jednání nad jedním společným návrhem, i když víme, že čas hraje proti nám. V pondělí se pokusíme nalézt shodu se všemi OC a doufáme, že návrh bude podpořen.

Samozřejmě, že ten kdo hospodaří s přidělenými prostředky státního rozpočtu, je zaměstnavatel, což neznamená, že zaměstnanci nemají právo na své rodinné rozpočty. My zaměstnanci bychom si měli být vědomi své odpovědnosti v zaměstnání, a také ceny své práce. To se týká každé odpracované směny i odpovídajícího volna na regeneraci organismu. Věřím, že provozní zaměstnanci jsou si dobře vědomi, že za odpovědnost a řádný výkon služby je nutná i odpovídající odměna.

Návrh ADP není v žádném případě podobný tomu, jaký předložil zaměstnavatel, ale bude záležet v první řadě na OC, jestli ho podpoří a potom, jestli zaměstnanci budou chtít stejné nebo dokonce horší mzdové podmínky než doposud. Za naši organizaci mohu prohlásit, že vůle členské základny a sympatizantů z řad zaměstnanců SŽDC bude pro nás zavazující v probíhajícím kolektivním vyjednávání i v konečném výsledku.

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na volební kongres Regionální organizace ADP Hradec Králové, který se bude konat ve středu dne 18.  9. 2013 od 14,00 hod v restauraci VESELKA v Pardubicích. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionální organizace ADP Hradec Králové na funkční období pěti let.

Program volebního kongresu:

• zahájení,
• informace z důležitých jednání,
• volby Regionální organizace ADP Hradec Králové,
• diskuse,
• usnesení,
• závěr.

Na Vaši účast se těší Šárka Jiroušková.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na volební kongres Regionální organizace ADP Ústí nad Labem, který se bude konat v pátek dne 27. 9. 2013 od 13,00 hod v restauraci OUPLAW v Děčíně 1. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionální organizace ADP Ústí nad Labem na funkční období pěti let.

Program volebního kongresu:

• zahájení,
• informace z důležitých jednání,
• volby Regionální organizace ADP Ústí nad Labem,
• diskuse,
• usnesení,
• závěr.

Na Vaši účast se těší Daniel Linc – místopředseda ADP

 

Pozvánka ke stažení v PDF: