V rámci uceleného pohledu na aktuální situaci jsme se rozhodli publikovat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které jsou upraveny do grafické podoby pro větší přehlednost. 

Každé pondělí zveřejňujeme aktualní data za uplynulý týden.

V rámci uceleného pohledu na aktuální situaci jsme se rozhodli publikovat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které jsou upraveny do grafické podoby pro větší přehlednost. K dispozici jsou čtyři výsečové grafy v procentuálním vyjádření. V legendě grafu jsou uvedeny absolutní hodnoty – počty pacientů. Statistika je zaměřena na počty nově nakažených, hospitalizované pacienty, hospitalizované na jednotkách intenzivní péče (JIP) a na zemřelé za období od 21. 10. 2021 do 27. 10. 2021. V rámci nastavených opatření či diskutovaných témat jsou tato data minimálně k zamyšlení.