Ve čtvrtek dne 10. 6. 2021 se uskutečnilo společné jednání předsedů jednotlivých regionálních organizací se členy Výkonného výboru ADP. Na programu bylo především odsouhlasení termínu a místa konání Kongresu ADP, pozvání hostů a příprava na úpravu Stanov ADP. Kongres se uskuteční dne 9. září 2021 v Hotelu Olšanka v Praze (pozvánka s programem bude samostatně zveřejněna). Velmi intenzívně se diskutovalo nad organizací voleb v příštím roce včetně návrhů pracovních termínů.

IMG 20210611 WA0001001

Předseda ADP informoval přítomné o průběhu právních sporů, které jsou v řízení včetně připravovaných opatření. V rámci přípravy na kolektivní vyjednávání byli navrženi a jednomyslně odsouhlaseni za ADP jako kolektivní vyjednavači a poradci (Ing. Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Šárka Jiroušková). V rámci pracovněprávní problematiky se jednalo o záměru a uvažované změně systemizace při přepojování žst. Praha Vršovice na CDP Praha v průběhu jara 2022. Předseda RO ADP Praha Milan Gajdács přislíbil iniciativu v této oblasti včetně sjednání schůzky s ředitelem CDP Praha.

Velmi živá byla diskuse na téma očkování zaměstnanců, kde stále musí platit princip dobrovolnosti bez jakéhokoliv zvýhodňování očkovaných a naopak je nutno zamezit diskriminaci těch, kteří očkování odmítnou. Bohužel dochází k velké polarizaci společnosti na toto téma a nevyhýbá se ani zaměstnancům Správy železnic.

V odpoledních hodinách se uskutečnil seminář pořádaný ČMKOS k paragrafu 320 ZP na téma agenturní zaměstnávání.  

IMG 20210611 WA0004001

Jen 22 % lidí považuje nynější důchody za spravedlivé. Drtivá většina volá po změně. Vyplývá to z průzkumu agentury MEDIAN, který se uskutečnil ve 2. polovině května. Většina respondentů podporuje základní důchod, tzv. výchovné nebo možnost dřívějšího odchodu do penze pro náročné profese bez krácení důchodu. Naopak nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku.

Tisková zpráva:

Koho se výměna In Karty týká?

  • Výměna In Karty se týká držitelů In Karet - zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost kratší než 62 dní.
  • Platnost karty je zaznamenána na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu - údaj „Platnost karty“.
  • Je třeba počítat s tím, že nová karta bude k vyzvednutí za 3 - 4 týdny po podání žádosti.

Dnes se v historické budově železniční stanice Praha Dejvice, Masarykově salónku, konalo společné jednání pracovní skupiny pro výstrojní součástky a OOPP. Přítomni byli zástupci OC, O8, O10 a zástupci dodavatele včetně zástupce módního salónu.

Ústředním tématem byl proces implementace nových uniforem Správy železnic a konec přechodného období pro nošení starých typů výstrojních součástek. Vzhledem k množství výhrad ze strany zaměstnanců (výpravčích) byla možnost apelovat na odpovědné zástupce zaměstnavatele a dodavatele k nalezení optimálního řešení. Výhrady směřovaly ke košilím (gramáž, zpracování a výška límce, délka a diskuse nad střihem). Nově budou dodány k testování i košile střihu regular, které budou doplňovat nově zavedený střih slim. Gramáž bude vyšší než doposud, proto již nebude materiál tak průhledný, což kritizovaly především ženy výpravčí. U kalhot dojde k rozšíření v oblasti lýtek a bude dodán kvalitnější typ autospony v pasu. Diskuse se vedla nad stejnokrojovou čepicí, sponou ke kravatě či zpracováním sak. V další části byl představen testovací vzorek fleecové mikiny pro zaměstnance infrastruktury a vyjmenované profese v řízení provozu a spodní termoprádlo. Nově byl představen vzorek dámské bundokošile v modré barvě.

Velmi negativně zástupci odborů hodnotili současný systém objednávání bez možnosti odzkoušení jednotlivých součástek. Z tohoto důvodu vzniká zbytečně velké množství výměn či reklamačních řízení. Ze strany OC byl na zástupce O8 GŘ vznesen požadavek,  jestli by nezvážili možnost zpětné vazby od všech výpravčích, aby měli validní data o spokojenosti či výtky s kvalitou zpracování, volbou a kvalitou materiálu apod. Tuto možnost prozatím SŽ neakceptovala. Pozitivně lze hodnotit snahu dodavatele a módního návrháře řešit současné nedostatky.

Včera dne 19. 5. 2021 se uskutečnila on-line debata včetně možnosti chatu s ministryní práce a sociálních věcí a předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Tématem bylo představení koncepce připravované důchodové reformy včetně její nové vnitřní architektury. Paní ministryně Jana Maláčová a prof. Danuše Nerudová odpovídaly na dotazy odborné i laické veřejnosti k nově připravované koncepci. Základní pilíře pro uvažovaný výměr starobních důchodů jsou tzv. minimální důchod,  který je navržen ve výši 28 % průměrné mzdy v ČR, zásluhová složka min. 25 let odvodů sociálního pojištění,  složka za vychované děti (500 Kč nominálně za každé dítě) a dobrovolná složka (komerční penzijní připojištění). Nutnou podmínkou přiznání starobního důchodu bude dosažení příslušné věkové hranice. U náročných profesí zařazených do 3. a 4. kategorie bude za každých odpracovaných 10 let snížení hranice pro odchod do důchodu o jeden rok.

Součástí připravované reformy je i aplikace - důchodová kalkulačka, která umožní orientační výpočet starobního důchodu. V letních měsících se plánuje spuštění důchodové kalkulačky i pro současný systém. 

V budoucím období bude nutné řešit pozůstalostní i invalidní důchody, ale prvním krokem je řešení důchodů starobních.