Koho se výměna In Karty týká?

  • Výměna In Karty se týká držitelů In Karet - zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost kratší než 62 dní.
  • Platnost karty je zaznamenána na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu - údaj „Platnost karty“.
  • Je třeba počítat s tím, že nová karta bude k vyzvednutí za 3 - 4 týdny po podání žádosti.