Včera dne 19. 5. 2021 se uskutečnila on-line debata včetně možnosti chatu s ministryní práce a sociálních věcí a předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Tématem bylo představení koncepce připravované důchodové reformy včetně její nové vnitřní architektury. Paní ministryně Jana Maláčová a prof. Danuše Nerudová odpovídaly na dotazy odborné i laické veřejnosti k nově připravované koncepci. Základní pilíře pro uvažovaný výměr starobních důchodů jsou tzv. minimální důchod,  který je navržen ve výši 28 % průměrné mzdy v ČR, zásluhová složka min. 25 let odvodů sociálního pojištění,  složka za vychované děti (500 Kč nominálně za každé dítě) a dobrovolná složka (komerční penzijní připojištění). Nutnou podmínkou přiznání starobního důchodu bude dosažení příslušné věkové hranice. U náročných profesí zařazených do 3. a 4. kategorie bude za každých odpracovaných 10 let snížení hranice pro odchod do důchodu o jeden rok.

Součástí připravované reformy je i aplikace - důchodová kalkulačka, která umožní orientační výpočet starobního důchodu. V letních měsících se plánuje spuštění důchodové kalkulačky i pro současný systém. 

V budoucím období bude nutné řešit pozůstalostní i invalidní důchody, ale prvním krokem je řešení důchodů starobních.