Prodlužuje se schválené přechodné období pro výdej starých i nových stejnokrojových součástek z termínu do 31.03.2021 na termín do 31.05.2021.