Rada ČMKOS dnes historicky poprvé jednala formou videokonference a řešila především problematiku dopadů pandemie šíření koronaviru v České republice. Předseda Josef Středula prezentoval další informace, které se týkají programu Antivirus, který se dnes spouští. Dále velmi negativně hodnotil dohody zaměstnavatelů s odbory, kde došlo k dohodě o náhradě mzdy ve výši pouze 60% nebo nevýznamně vyšší. Velmi zásadní informací bylo zařazení Dg: COVID-19 k 25. 3. 2020 na seznam nemocí z povolání, kde bude muset být následně prokázána příčinná souvislost s výkonem práce (např. prokázaná kontaminace v zaměstnání).

Místopředsedkyně Radka Sokolová informovala o zrušení plánovaných akcí ČMKOS (Mezinárodní vzpomínkový den, Svátek práce – 1. května na Špilberku).

Následně ve svých příspěvcích pohovořili jednotliví členové Rady ČMKOS o aktuálním stavu ve firmách a organizacích kde působí. Akcent byl kladen na proces zásobování a distribuce ochrannými prostředky, aktuální počty nakažených zaměstnanců nebo v karanténě, ekonomická a organizační opatření, která se provedla v dohodě nebo i bez dohody zaměstnavatele a odborů.

Předseda ADP ve svém příspěvku informoval Radu o aktuálním stavu u Správy železnic, vyzdvihl uzavřené dohody, a také aplikaci preventivních opatření, která se prokazatelně osvědčují. V současné době je u Správy železnic 44 zaměstnanců v karanténě a osm pozitivních na COVID-19.

V závěru vystoupil Martin Fassman, hlavní ekonom ČMKOS, který shrnul poznatky z aktuální makroekonomické situace a predikoval další možný vývoj.

Další společné jednání členů Rady ČMKOS je plánováno na 17. 4. 2020.