Včera dne 20. 3. 2020 schválil Výkonný výbor ADP text usnesení, které by umožnilo operativně řešit pomoc ohroženým skupinám zaměstnanců Správy železnic v tíživých sociálních situacích, ve kterých se ocitli v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeních vlády ČR (ošetřování, pozitivní nález, karanténa, apod.).

Zásadním rozhodnutím je alokované zdroje z C-FKSP na rok 2020 pro odborovou organizaci ADP přesunout z kapitoly Kultura a sport do kapitoly Sociální výpomoci a zápůjčky pro zaměstnance Správy železnic, kteří to budou v následujících týdnech či měsících potřebovat nejvíce.

Celý text usnesení je uveden v příloze.