Ministerstvo práce a sociálních věcích, ve spolupráci s odborovými svazy, vypracovalo poziční zprávu k projektu 22 % K ROVNOSTI. Tento projekt je zaměřen na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů. V rámci EU má Česká republika druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů. "Publikace je praktickou příručkou pro všechny, kteří kolektivně vyjednávají na podnikové úrovni. Její cennou a praktickou součástí jsou konkrétní modelová ustanovení do podnikových kolektivních smluv, Mgr. Dita Jahodová, odborná garantka pro sociální dialog MPSV".

Poziční zpráva ke stažení v PDF:

Projekt 22 % K ROVNOSTI: