Ve středu dne 19. 2. 2020 se uskutečnila kontrola nad stavem BOZP na pracovišti výpravčích v Brně hl. n. Zástupci ADP měli možnost prohlédnout si pracoviště v nové budově ÚS včetně sociálního zařízení a zázemí.

Resized 20200219 110302 6335

Následně proběhlo pracovní setkání s náměstkem pro řízení provozu OŘ Brno, Ing. Rolníkem, který představil své vize a úkoly v segmentu řízení provozu pro následující období. Diskutovalo se o pracovněprávní problematice, investičních akcích, vzdělávání a neuspokojivé personální situaci, která se ještě více prohloubí v dalších letech včetně možností řešení.

Ing. Rolník vyslechl náměty a připomínky ADP k rozšiřování centrálního dálkového řízení, potížemi s dojížděním a přechodným ubytováním zaměstnanců před směnou a mezi směnami. Řešila se problematika motivace zaměstnanců, mzdového ohodnocení a objektivních kritérií pro zatřídění zaměstnanců.

Resized 20200219 135524 5422