V úterý dne 18. 2. 2020 se uskutečnilo Diskusní fórum na téma „Celoživotní učení, aneb jak neztratit hlavu v novém věku strojů“, které pořádala ČMKOS v Plzni. Fórum se uskutečnilo v rámci projektu Sociální dialog a Společnost 4.0 z Operačního programu - Zaměstnanost hrazeného z ESF. Účastníky byli zástupci odborových svazů v rámci Regionální Rady OS PK, zástupci Plzeňského kraje, MŠMT, ZČU, ÚP Plzeňského kraje a zástupci zaměstnavatelských svazů.

Moderátor a lektor Mgr. Tomáš Langer velmi sofistikovaně a poutavě provázel celým programem. Jeden z bloků se zabýval NSK (Národní soustavou kvalifikací), další novými formami vzdělávání dospělých (zaměstnanců). V rámci tohoto projektu se aplikovala práce ve skupinách, diskuse a zpětná vazba formou dotazníkového šetření. V Plzni bylo  konané DF v pořadí již třetí (2xPraha), dalších 27 je plánováno během roku v dalších městech ČR.  Většina posluchačů měla možnost porovnání současné situace ve vzdělávání v podnicích, státní správě či na akademické půdě, kde působí s aktuálními světovými trendy včetně možností dalšího uplatnění na trhu práce v ČR .

Resized 20200218 125711 3273