Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 
rád bych Vám jménem Výkonného výboru Aliance drážního provozu i jménem svým popřál klidné a krásné Vánoce s těmi nejbližšími.

V novém roce 2020 Vám přeji především pevné zdraví, čas na rodinu i své koníčky, v zaměstnání dobré pracovní podmínky a spokojenost.
                         Ing. Jan Zazvonil - předseda ADP

Resized 20191213 133630 6787