Každoroční setkání zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS s bankovní radou a guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem se konalo dne 10. 12. 2019. V úvodu přivítal přítomné guvernér ČNB, který kladně ohodnotil vzájemnou komunikaci mezi odbory a centrální bankou. Ředitel měnové sekce Ing. Petr Král ve své prezentaci detailně popsal trendy v monetární politice ČNB pro příští období roku 2020 a 2021. Zdůraznil, že inflační cíle se daří naplňovat v příslušném pásmu, přelom roku 2020/2021 by mohl dosáhnout požadovaných 2%. Dále se podrobně věnoval trhu práce či HDP. Následně okomentoval předseda Josef Středula cíle ČMKOS na další období #dobrá práce, kde zpracovaný materiál ČMKOS prezentoval hlavní analytik a ekonom ČMKOS Ing. Martin Fassmann.

V rámci diskuse s představiteli ČNB o situaci na trhu práce pohovořil předseda ADP, který popsal práci v železniční dopravě, která není pro potenciální uchazeče o zaměstnání dostatečně atraktivní. Nedostatek zaměstnanců se řeší nařízenou prací přesčas, noční směny či práce o víkendech odrazují další zájemce. Přísné požadavky na zdravotní, psychickou a odbornou způsobilost kladou nemalé překážky případným uchazečům  o práci. Růst mezd pro rok 2020 v rámci uzavřené kolektivní smlouvy bohužel ani tak nezaručí dostatek nových zájemců o práci u státní organizace SŽDC. Dále pohovořil o snížení zdrojů z rozpočtu na opravy a údržbu ze SFDI pro rok 2020 či o přípravě VRT, která ovšem má velmi časově náročnou projektovou přípravu. Další dotazy z pléna se týkaly nástrojů ČNB vůči komerčním bankám či lidi postižených exekucemi na úrovni příjmové chudoby. Obě strany se vzájemně ujistili, že v konzultacích nad makroekonomickými ukazateli budou i nadále spolupracovat. V závěru všichni přítomní obdrželi od guvernéra jako pozornost publikaci 100 let česko-slovenské koruny.