V pondělí dne 9. 12. 2019 se konalo poslední zasedání Rady ČMKOS v tomto roce. V úvodu předseda Josef Středula omluvil z jednání ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou z důvodu nemoci. Byli pozváni zástupci OS Media, kteří představili odborový svaz (sdružuje zaměstnance ČRo a ČT) a již v minulém období požádali o vstup do ČMKOS. V rámci nezbytných procedurálních úkonů, které se vstupem do ČMKOS souvisí, byl tento svaz Radou přijat s účinností od 1. 1. 2020. Další část byla věnována schválení rozpočtu na rok 2020, zprávě Revizní komise ČMKOS nebo vystoupení jednotlivých členů, jakým způsobem probíhají vyjednávání o kolektivních smlouvách nebo smlouvách vyššího stupně. Předseda ADP měl možnost prezentovat výsledek kolektivního vyjednávání u SŽDC, kde došlo k podpisu PKS SŽDC na rok 2020 již v pátek 6. 12. 2019. Zároveň shrnul zásadní změny oproti roku 2019 včetně nárůstu mezd v tarifní části i celkových a kde současně bylo naplněno doporučení ČMKOS pro rok 2020.

Jako velmi složitou popsali předsedové situaci v ocelářství nebo hornictví. V bodu různé se například diskutovalo o dopadu návrhů Evropské komise v rámci dohody o klimaticky odpovědné Evropě (The European Green Deal) či Brexitu.