Rádi bychom vás informovali, že dnes byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019. Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce. S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího). Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

V pátek 14. 12. 2018 proběhne technické čtení uzavřené 2. změny podnikové kolektivní smlouvy a jednání o podobě zásad fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších potřebných příslušných souvisejících dokumentů pro rok 2019. Podniková kolektivní smlouva bude zveřejněna po technickém čtení.

 

1. Tarifní mzdy + 5,5 %

2. Osobní příplatek + 0,5 %, nová pásma 9 a 10 po 35 a 40 odpracovaných letech

Článek 34: Výkonová odměna

 • 3. a) 5,0 % tarifní mzdy a odpracovanou hodinu
 • 3. b) seznam pracovišť 2018 bez stanic Ostrava-Svinov a Břeclav, rozpětí 5 - 20 % tarifní mzdy
 • 4. objem mzdových prostředků bez OON pro výplatu VO musí činit 5,7 %

Článek 19 - Příplatek za dělenou směnu

 • ve znění roku 2018

Článek 39 - Zvláštní odměna

 • 2. 500 Kč za komerční odbavení, všichni držitelé licence strojvedoucího, signalisté Brno hl. n.
 • 400 Kč zvláštní odměny do každého TS (1% objemu MOON roku 2018)

Článek 40 - Odměna při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru

 • ve znění roku 2018

Příloha č. 2.1

 • 3. Odměna z dohody pro pracovníka dozoru 86, 90, 94 Kč/hod.
 • 4. Příplatek za práci přesčas dle roku 2018
 • 5. Příplatek za práci v noci 12 % průměrného výdělku, minimální sazba 17 Kč
 • 6. Příplatek za práci o sobotách a nedělích 12% průměrného výdělku, minimální sazba 17 Kč
 • 8. Příplatek za režim práce dle roku 2018
 • 11. Odměna za pracovní pohotovost dle roku 2018

Příloha č. 3

 • stravenky v nominální hodnotě 110 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin (s vyjímkou zaměstnanců s pružnou pracovní dobou)
 • stravenky v nominální hodnotě 90 Kč u ostatních zaměstnanců

Jednorázová mimořádná odměna generálního ředitele za měsíc listopad: navýšení na 9 000 Kč.

Navýšení + 7,55 %, nárůst do tarifu + 5,5 %.