Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se konalo v sídle zaměstnavatele pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Informace z kolektivního vyjednávání přednesl předseda ADP. O zhodnocení kampaně „Konec levné práce“ organizované ČMKOS pohovořil Daniel Linc, který se závěrečné konference zúčastnil. V průběhu jednání se dostavil generální ředitel SŽDC, Bc. Jiří Svoboda, MBA, který seznámil přítomné členy výboru a předsedy RO ADP s aktuální problematikou u SŽDC. Diskutovalo se odměňování, přesčasové práce nebo návrhy zaměstnavatele v souvislosti s připravovanou novelizací Katalogu prací. Vedení ADP sdělilo generálnímu řediteli, že očekávání zaměstnanců jsou při letošním kolektivním vyjednávání značná i v souvislosti s fází hospodářského cyklu, ve kterém se ekonomika ČR nachází. Shoda panovala nad zlepšením komunikace v rámci SŽDC a snahou bude dostat podnik ve střednědobém horizontu mezi „top zaměstnavatele“. Po odchodu generálního ředitele se pokračovalo v diskusi s cílem nalézt optimum, které bude akceptovatelné pro všechny strany. V závěru jednání byly schváleny úkoly pro jednotlivé členy, které budou následně vyhodnoceny na příštím jednání dne 20. 12. 2018. V odpoledních hodinách se zúčastnil předseda a místopředseda ADP slavnostního vyhlášení výsledků osmého ročníku „Tým SŽDC“ v Obecním domě v Praze.