Poděkování za odborovou práci bych rád vyjádřil našemu příteli a bývalému zaměstnanci SŽDC panu Martinu Hochmanovi. K 31. 8. 2018 ukončil svůj pracovní poměr u OŘ Brno jako výpravčí na hlavním nádraží. Byl oporou naší odborové organizace, dlouholetým předsedou RO ADP Brno, a také kolektivním vyjednavačem. Na počátku vzniku regionální organizace na Moravě musel čelit různým velmi negativním tendencím ze strany managementu. Nepřáli si, aby ADP působilo v obvodu jimi vedeném a jejich snahy byly intenzivní, ovšem marné, neboť zaměstnanci hledali alternativu, která by jim pomohla řešit jejich problémy. Začátky byly velmi obtížné, povedlo se založit regionální organizaci a řádně fungovat v pracovně právní rovině i na volnočasových programech. Mnoho věcí se podařilo změnit nebo prosadit, ale například spravedlivé zatřídění výpravčích na hlavním nádraží vždy ukončilo rozhodnutí odboru personálního GŘ SŽDC. Bohužel odchod Martina Hochmana z našich řad nepřináší radost či optimismus. Naštěstí nemusel odejít ze zdravotních důvodů, ale ztráta motivace, nedostatečné ohodnocení kvalifikované a psychicky náročné práce ve "skanzenu" žst. Brno hlavní nádraží, rozdílné ohodnocení na pracovišti, noční přerušení, nedostatek zaměstnanců a vysoký počet nařízených přesčasů má vliv na rodinný život, a také nutí k zamyšlení, jestli zůstat v takové pracovní pozici až do starobního důchodu?

Přeji tímto Martinovi mnoho úspěchů pracovních u nového zaměstnavatele, v nové pracovní pozici a děkuji mu za jeho práci pro zaměstnance, členy a společné cíle ADP.

Musíme však nalézt nového, silného kandidáta, který stmelí řady zaměstnanců, bude přirozenou autoritou a smýšlet jako předseda, který má vliv a přesah dále než je obvod železniční stanice. V současné době veškerou pracovně právní agendu řeší Regionální výbor ADP Brno. Pověřená jednáním se zaměstnavatelem je Ing. Olga Audová, členka Výkonného výboru ADP. Do konce roku 2018 se uskuteční doplňovací volby do RV ADP Brno, kde bude posléze zvolen nový předseda s jednoznačně silným mandátem.