V pátek dne 26. 1. 2018 se konalo společné jednání zástupců odborových organizací a ředitele OŘ Plzeň. V úvodu Ing. Týr podrobně pohovořil o předložených dokumentech k projednání, vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2017, tento bod byl bez připomínek, dále plán akcí BOZP na rok 2018, kde došlo mj. k doplnění položky, bod bez zásadních připomínek. Zásady FKSP na rok 2018 byly po dohodě upraveny, došlo k doplnění bodu individuální rekreace, kde byl stanoven limit čerpání na 3 000 Kč pro zaměstnance. Příspěvek na stravenky zůstal v maximální výši 14 Kč. Diskuse se vedla nad administrací akcí FKSP v aplikaci STKR, kde intenzivně dodavatel řeší chyby v systému, které ovšem nemají zásadní vliv na funkci. Pro zaměstnance OŘ Plzeň se v podstatě nemění nic, neboť obdobný systém zde létá úspěšně fungoval. Jiné je pouze uživatelské prostředí. Došlo ke schválení plánu akcí na rok 2018.

Zásadním bodem k jednání byla novelizace pokynu Ředitele OŘ Plzeň k poskytování výkonových odměn pro období 2. – 12. 2018. V rámci argumentace nad návrhem zaměstnavatele bylo zástupcem ADP navrženo doplnění dalšího pracoviště – výpravčí Plzeň seř. n. z důvodu objektivních skutečností a náročnosti. Po dlouhé diskusi a argumentaci přistoupil ředitel Ing. Týr ke kompromisnímu návrhu. Závěrečné resumé je následující: Výpravčí Plzeň os. n. Triangl 11 %, výpravčí České Budějovice 8 %, výhybkář Plzeň seř. n. 6 %, dozorce výhybek St.1 Plzeň seř. n. 6 %, výpravčí Plzeň seř. n. 7 %. Aktualizovaný princip odměňování je účinný od 1. 2. 2018.