První jednání Výkonného výboru ADP dne 11. 1. 2018 se konalo v sídle SŽDC. Na programu byl zásadní bod, který navazoval na proces změny Stanov ADP, které byly odsouhlaseny na volebních kongresech v závěru roku 2017. Při volbách byli nominováni zástupci jednotlivých regionů do Výkonného výboru. Nominovaní zástupci následně veřejnou volbou navrhli, složení předsednictva na další období: Ing. Zazvonil Jan, Linc Daniel a Fučík Petr, kteří byli jednohlasně zvoleni. Následovala volba místopředsedy – zvolen Linc Daniel, výkonného místopředsedy - zvolen Fučík Petr a předsedy ADP – zvolen Ing. Zazvonil Jan. Volbou vedení svazu byl dokončen proces prvního volebního období a pozornost bude věnována usilovné práci pro členy – zaměstnance SŽDC v období 2018 – 2022.