Dne 2.1.2018 se sešli zástupci odborových organizací se zaměstnavatelem v sídle OŘ. Pracoviště pro zvýšené výkonové odměny byly určeny. Nedošlo ke shodě mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Proto zaměstnavatel vydá vlastní opatření platné do doby shody. Dále bylo projednána a odsouhlasena cena stravenky a příspěvek z FKSP ke stravence.

Další jednání 6.2.2018