V neveřejné části pro registrované členy Aliance drážního provozu byly zveřejněny nové Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb.