Dne 5. 12. 2017 bylo zahájeno jednání o podobě FKSP při OŘ Praha pro období po 31. 12. 2017. Na tomto jednání nedošlo ke shodě, proto bylo domluveno další jednání na den 28. 12. 2017, čímž obě strany deklarovaly zájem na takové dohodě, aby i po 31. 12. 2017 bylo možné FKSP využívat.

Za ADP Praha: Milan Gajdács, předseda RO ADP Praha

Za OSŽ: Libor Šimůnek, předseda Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha