Dne 7. 11. 2017 proběhlo v pražských Holešovicích jednání odborových centrál s ředitelem Oblastního ředitelství Praha.

Na úvod jednání byli představeni noví členové vyjednávacího týmu, kteří byli zvoleni na kongresu ADP Praha v Kyjích, jedná se o paní Otu Krásovou a pana Tomáše Kaňku. Poté se ujal slova pan ředitel Ing. Vondrák a seznámil přítomné se situací v OŘ především s personálním stavem, který mezi roky 2012-17 vykazuje pokles o cca 300 zaměstnanců. Dále byly zmíněny problémy v obsazování pracovních pozic zejména na funkci výpravčí PPV a výpravčí vnější služby (Praha hl. n., Praha Smíchov). Nezájem mladé generace o zodpovědnou práci v turnusovém režimu je v těchto profesích zřetelný.

Pan ředitel také poděkoval pracovníkům za náročnou službu v průběhu a následně po přechodu větrné smršti dne 29.10. a vyjádřil přesvědčení, že tyto pracovníky přednostové PO náležitě ocení.

Následně předal slovo ekonomickému náměstku Ing. Gánovskému, který zhodnotil ekonomickou situaci v OŘ a tuto označil za uspokojivou v plněních mzdových a ostatních nákladů.

Na závěr jednání předal Výkonný místopředseda ADP p. Petr Fučík Stanovisko RO ADP Praha k projednávané problematice změny technologie v PO Praha hl.n. v souvislosti s přechodem na nový GVD.