Vážený pane řediteli,

na základě uskutečněných jednání na úrovni PO Praha hl.n. včetně poslední účasti náměstka p. Mgr.Chládka, Vás důrazně žádáme o vyřešení personální situace ve smyslu posílení pozice výpravčí v žst. Praha-Smíchov o dalšího výpravčího v denních směnách ve všedních dnech a to od platnosti GVD od pondělí dne 11. 12. 2017.

V žst. Praha-Smíchov a ve výh. Praha-Vyšehrad dojde od nového GVD k podstatnému zvýšení provozní práce výpravčích. Navíc v žst. Praha-Smíchov dojde k podstatnému navýšení posunu, kdy bude prováděna manipulace se soupravami, řazení souprav dopravce Regiojet a objíždění souprav. Na základě výše uvedených skutečností je nepochybné, že při takto podstatně zvýšeném množství provozní práce bez posílení o jednoho výpravčího dojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

V příloze přikládám jmenný seznam s podpisy zaměstnanců – výpravčích v ŽST Praha-Smíchov s nesouhlasným stanoviskem k předloženému návrhu zaměstnavatele.