Dnes jsem po dlouhé době četl diskuzi na diskusním fóru OSŽ Všetaty. Zkusím trochu zavzpomínat. V odborech jsem asi 40 let. Letos odcházím do důchodu, tak mě velice zarazil výpočet starobního důchodu (přepočet výplat za posledních 30 let). Největší výplaty jsem měl v letech 1986 – 1990. Největší propad byl přeřazením pracovníků řízení provozu k SŽDC. Všichni jsme si vážili založení OSŽ a zvlášť, když v jeho čele stanul Jaromír Dušek. Všichni diskutéři na Všetatském fóru zeptejte se vašeho vedení OSŽ. Celé dnešní vedení bylo u konce Jaromíra. Jak je možné, že jeho vyhodili a zbytek zůstal? Asi nedržel hubu a krok. Pak došlo k rozdělení podniku. V této době to začalo s pracovníky řízení provozu jít z kopce. Pracovníci řízení provozu budou v háji, dokud si neutvoří vlastní profesní Svaz. Copak vás může někdo hájit, když se stará o ČD, ČD Cargo a bůh ví jaké podniky. Vážení spolupracovníci uvědomte si Vaší pozici. Napadlo vás, jak by vypadalo kolektivní vyjednávání, kdyby se domluvili zaměstnanci CDP Přerov, CDP Praha a několika uzlových stanic. Další kapitolou je kolektivní vyjednávání samo. Koukněte se do kolektivní smlouvy, při vší úctě k ostatním vyjednavačům. Co mají tyto svazy společného s řízením provozu. Nic. Jim na nás nezáleží. V roce 2013 byla v okolí Prahy taková nespokojenost s jednáním OSŽ, že se sešli pracovníci řízení provozu (členové OSŽ) a začali hloubat co s tím. Proč? Pochopili, že je nemůže hájit traťmistr, kovář, zabezpečovák nebo zaměstnanci z jiných podniků jako je ČD, ČD Cargo. Myslel jsem si naivně, že se něco pohne. Sešli jsme se v Nymburce, Mladé Boleslavi a v Pardubicích. Ostravsko reprezentovali lidé, kteří neměli s řízením provozu nic společného. Jim záleželo na tom, aby se nic nezměnilo. Čím větší organizace OSŽ, tím lepší korýtko. To samé v Plzni, Mladé Boleslavi, v Nymburce a ve Všetatech. A proto vzniklo ADP. Nebylo to o psychické zátěži, ale chtěli jsme za svoji práci důstojnější peníze. O psychické zátěži se začalo mluvit, až když nám bylo řečeno, že peníze dostaneme jen, když se nějaké místo zruší. Ona je psychická zátěž jiná, když je vám 25 a je jiná v 60 letech. To mi věřte. Vím o čem mluvím. Takže vyjednávání psychické zátěži k tomu patří nezastírejme si to.

A proč nejsou u řízení provozu peníze? Protože si o ně neumíme říci. A nikdo to za nás neudělá. OSŽ řeší rozpor, když se přidá do řízení provozu musí se přidat všude u SŽDC a celkový nárůst nesmí být větší než u ČD nebo ČD Cargo. Členové OSŽ, proto vaše organizace nemůže vyjednat něco jiného a lepšího. A protože musí být na kolektivní smlouvě shoda, tak pak vypadá jak vypadá. Na druhou stranu viděl někdo z Vás stávkovat někoho od infrastruktury (traťovky, zabezpečováků, sdělováků, elektroúseku)? Vždycky se jen svezli s námi... 

No a jak se chovají pracovníci řízení provozu k sobě? Máme jen tři Tarifní stupně. Z toho TS 11 se dává pouze na výjimku. Podle kolektivní smlouvy je možné v tom velkém množství stanic je rozlišit pouze výkonovou odměnou. Dobře si přečtěte Přílohu č. 2 PKS 2016 - 2017 ve znění první změny. Rozpětí VO 3,5 – 17 %. Zajímavé je, že si to někteří pracovníci neuvědomují (ať mám svých 4, 5%). Až budou dělat dispečery, tak bude jejich výplata vypadat. Důležité je zvýšit tarifní třídy i jejich rozpětí. Další zajímavostí je, když pracovník řízení provozu uzlové stanice přejde na CDP má automaticky 12 tarifní třídu a vykovává stejnou práci. Zároveň i jinou výkonovou odměnu. Jako by do té doby nic nedělal.