První pravidelné jednání odborových organizací se zaměstnavatelem v roce 2017 se konalo dne 20. 1. 2017 na centrálním dispečerském pracovišti v Praze. Účastnila se ho i naše nová Regionální organizace ADP vzniklá ke konci loňského roku při CDP Praha. Regionální výbor pověřil zastupováním zaměstnanců operativního řízení předsedu Petra Lorence, traťové dispečery a operátorky zastupoval místopředseda Pavel Hanka.

Za zaměstnavatele jednání vedl ředitel CDP Praha Ing. Miroslav Jasenčák, dále byl přítomni náměstci Ing. Pavel Kolář a Ing. Tomáš Javůrek. Za ostatní odborové centrály (FVČ, OSŽ, SOSAD) se jednání účastnili Bc. Hana Francová, p. Luboš Bohatý, p. Luboš Dolejší, p. Petr Konop, p. Pavel Krhounek, p. Pavel Lněnička, p. Dušan Marcinko, p. Svatopluk Sailer a p. Stanislav Šálek.

Jednání se zaměstnavatelem začalo v 10:00 hod. a předcházela mu schůze se zástupci ostatních odborových svazů působících na CDP Praha, které se účastnili pouze odboráři. Na této schůzi se odboráři dohodli a ujasnili si některé body (zásady FKSP, apod.), aby našli jednotné společné stanovisko.

Hlavním bodem programu bylo schválení Zásad FKSP na rok 2017. Zaměstnavatel zpracoval a předložil návrh, o kterém se následně vedla diskuze. Po té došlo k úpravě některých bodů a ve shodě byly zásady schváleny a podepsány. Na příští schůzi by měl být znám rozpočet FKSP na rok 2017 a na základě jeho výše může být formován konkrétní plán akcí FKSP.

Dalším bodem programu byla výkonová odměna. Vzhledem k tomu, že zatím není známa výše mzdových prostředků na rok 2017, byla výše VO stanovena pouze na měsíc leden 2017. Došlo k vyhodnocení PKS za rok 2016, které bylo bez připomínek. Schválil se vzor rozvrhu směn pro jednotlivé sály na rok 2017. Byli stanoveni zástupci pro prověrky BOZP (za ADP Pavel Hanka). Zaměstnavatel vyhodnotil přesčasovou práci v uplynulém období a informoval o personální problematice. Též byla objasněna situace ohledně fungování traťových pohotovostních výpravčích v úseku Kolín-Úvaly.

20170124 100543
Závěrem lze říci, že jednání bylo věcné, na kvalitní a profesionální úrovni. Byly dohodnuty základní principy fungování odborů ve vztahu se zaměstnavatelem na úrovni organizační jednotky CDP Praha.

Regionální výbor ADP by chtěl dále informovat své členy, že na jaře bude pořádat kongres naší organizace působící na CDP. Termín a program bude včas oznámen pozvánkou jak na webu, tak na pracovištích. Budeme se těšit na vaše připomínky, dotazy a zpětné vazby ohledně fungování výboru.