Personálně rozšířené jednání Výkonného výboru ADP se konalo v pátek 9. 12. 2016. V tomto adventním čase nedošlo na všeobecné rozjímání, ale intenzivně se diskutovala oblast pracovněprávní, především kolektivní vyjednávání u SŽDC. Vzhledem k posloupnosti jednotlivých kroků během procesu kolektivního vyjednávání, bylo bezpodmínečně nutné analyzovat veškeré alternativy, které mohou nastat v úterý 13. 12. 2016, kdy se bude konat další kolo vyjednávání. Členové Výkonného výboru ADP i předsedové Regionálních organizací po obsáhlé diskusi nad strategií poskytli vyjednavačům silný mandát k dalšímu vyjednávání.

Limity pro jednání o mzdovém nárůstu v době ekonomické konjunktury jsou rozdílně deklarovány vládní koalicí, ČMKOS, ale i zástupci zaměstnavatele. S velkou pravděpodobností lze vyjednat růst mezd ve výši meziroční inflace, ale také podstatně vyšší, což zaměstnanci SŽDC od odborů v letošním roce očekávají.

IMG 2122