V sobotu 25. června se uskutečnil druhý ročník akce Výlet parníkem na Slapy. Stejně jako loni byla akce obsazena krátce pro zveřejnění plakátu na intranetu SŽDC a internetových stránkách Aliance drážního provozu.

V devět hodin ráno se sešlo celkem 117 zájemců z řad zaměstnanců a rodinných příslušníků na Rašínově nábřeží, odkud vyplouval parník Vltava. V současné době je jediným historickým kolesovým parníkem v Praze, který stále pluje po Vltavě. Počasí přálo a tak si všichni užívali slunečnou plavbu údolím Vltavy. Před polednem jsme dopluli do Štěchovic, kde na nás čekal autobus, který postupně odvezl všechny účastníky přímo k elektrárně. Zde následovala přibližně půlhodinová prohlídka jak informačního centra, tak hlavně vnitřních prostor elektrárny. Po skončení prohlídek odvezl autobus účastníky do centra Štěchovic, kde byla možnost si zakoupit zmrzlinu a další občerstvení. Po druhé hodině odpolední pokračovala plavba přes zdymadlo na Slapy a po otočení a krátkém pobytu zpět do Prahy.

Stejně jako loni přišlo organizátorům několik děkovných emailů za nápaditou a dobře zorganizovanou akci. Děkujeme za kladné ohlasy.

Další celorepublikovou akcí bude výlet parním vlakem z Prahy na vlečku Velkolom Čertovy schody se zajížďkou do Nižboru, která se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016. Akce je již v přípravě.

F O T O G A L E R I E  > > >