Segment řízení provozu v současné době prochází minimálně v české části republiky výraznou proměnou. Velmi intenzivně jsou budovány DOZ, které zkvalitňují úsekové řízení zapojených stanic a traťových úseků. Výraznou změnu, ale přineslo vybudování CDP Praha na Balabence, které přináší novou dimenzi provozního a operativního řízení. Jako příslušný odborový partner jsme měli možnost zúčastnit se rozsáhlé exkurze nově budovaného centra řízení provozu v Čechách.

Ředitel CDP Praha Ing. Miroslav Jasenčák provedl výklad o harmonogramu stavby, především zapojování DOZ. Popsal současnou personální kapacitu i očekávání v průběhu následujícího období. Měli jsme možnost projít aktivovaná i připravovaná pracoviště jednotlivých řízených úseků včetně dispečera železniční dopravní cesty (DŽDC). Pouze zaměstnanci úseku provozuschopnosti jsou i nadále zaměstnanci OJ OŘ Praha, všichni ostatní OJ CDP Praha.

Na každé etáži, barevně rozlišené, kde jsou dispečerské sály, je vždy mezi dvěma sály zázemí pro zaměstnance, které je vybaveno moderní kuchyňkou se spotřebiči a prostorem k odpočinku během bezpečnostní přestávky. Stravování je zajištěno v přízemí budovy, které je v současné době prováděno dovážkou stravy po předchozím výběru a servírováno dodavatelskou firmou klasickým způsobem stolování, nikoliv v polystyrenových krabičkách. Zaměstnanci mohou využít výdeje od 11,00 – 13,30, takovým způsobem, aby se všichni postupně vystřídali. Pokud se jedná o vlastní sociální zázemí zaměstnanců, jsou v přízemí šatny s prostornými skříňkami včetně sprch a WC. Na jednotlivých etážích jsou k dispozici další, které jsou rozměrově uspořádány k věcem osobní potřeby operátorů a dispečerů (psací potřeby, sešity, apod.).

Vlastní dispečerské sály jsou velmi variabilní, vzhledem k řízeným úsekům. V současné době je v přípravě sál pro úsek Praha Uhříněves (mimo) – Olbramovice, kde bude dočasně uspořádání podobné jako např. na DOZ Liberec (mimo) – Tanvald. Až dojde k zapojení ostatních úseků na IV. koridoru směrem ke státní hranici s Rakouskem budou dispečeři a ostatní obsluhující zaměstnanci dislokováni v klasickém kaskádovitém sále s modulem VEZO. V současné době je již aktivován sál v řízeném úseku Zdice – Rokycany, kde probíhá standardní výkon služby. Po propojení optických vedení tunelem pod vrchem Chlum u Plzně dojde k postupnému přepojování dálkového řízení úseku Plzeň (mimo) – Cheb (mimo).

Největší zátěž pro všechny zaměstnance zúčastněné na úspěšné realizaci představuje sál Česká Třebová (mimo) – Kolín. V době naší návštěvy byly aktivovány stanice a odbočky (Dlouhá Třebová, Odb. Parník, Ústí nad Orlicí a Choceň). Další stanice jsou dle plánovaného harmonogramu v pořadí. Dispečerské sály především na I. koridoru budou od července nově doplněny provozními dispečery, kteří budou mít pracovní místo na vrcholu kaskády daného sálu, tak aby měli přehled o celém řízeném úseku. K dispozici jim bude záložní dispečer, který také plní primární funkci pro ohlašování mimořádných událostí na daném sále. Veškeré úkony s tímto spojené budou v jeho gesci. Traťoví dispečeři budou moci řešit pouze dopravní úkony, které se budou týkat vlakových a posunových cest, případně sjednávání PMD či diktování Pv příkazů strojvedoucím. Odpadne tímto některá agenda spojená s komunikací s velitelem zásahu a ostatními zúčastněnými při MU. Pokud bude nutné nejen při mimořádné události, ale např. při údržbě dopravní cesty (zákonné prohlídky, mazání výměn, apod.) bude si moci traťový dispečer předat část řízeného úseku na pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) nebo kolegovi na sále. Je dohodnuto zatím s náměstkem pro řízení provozu OŘ Hradec Králové pro sál ČT - Ko, že výpravčí na PPV se budou přímo účastnit řízení provozu minimálně dvě hodiny za směnu z důvodu udržení odborné kvalifikace. Tento nový model vychází především z negativních zkušeností na některých DOZ, kde pohotovostní výpravčí mohli řízený úsek obsluhovat pouze sporadicky.

Pokud bychom srovnali více než deset let staré CDP Přerov je znát kvalitativní posun vpřed u pražského CDP. Dispečerské sály jsou prostornější, jemné pastelové barvy dodávají potřebný klid na koncentraci při odpovědném zaměstnání, sály jsou prosvětlené velkými okny, v případě osvitu lze využít komfortních vertikálních žaluzií. Nově bude mít i koncept s provozními dispečery na sále mnoho výhod.

Cvičný sál je moderně koncipován a předpokládá se, že bude využíván i pro zaměstnance řízení provozu z jiných OJ. Lze simulovat nejen rutinní provoz, ale také mimořádnosti, poruchy či větší intenzity dopravy.

Lze se domnívat, že zaměstnanci CDP Praha budou mít prestiž a odpovídající pracovní podmínky, ale také to znamená, že tempo práce či koncentraci při řešení složitých úkolů v železničním provozu mohou vykonávat pouze jedinci s dostatečnou kvalifikací odbornou i osobnostními předpoklady.

Při konzultaci se zaměstnanci či jejich pozorování, bylo evidentní, jakým způsobem se ztotožnili s novým pracovištěm. Většina z nich má pocit, že je neopakovatelná možnost být u zrodu nového systému, spolupracovat na procesech nezbytných pro činnost celého organismu CDP Praha a vydat ze sebe více pro kolektiv během odpracované směny než je obvyklé.