V uterý 3. 11. 2015 se uskutečnilo plánované jednání OC působících u OJ OŘ Praha. Cílem bylo především dosažení shody v otázce Zásad FKSP na rok 2016, aby se předešlo případnému  nežádoucímu stavu. Zástupci odborových organizací po vzájemné argumentaci dospěli ke společnému stanovisku, které bylo sděleno a následně projednáno s ředitelem Ing. Vondrákem. Kompromisním řešením je sjednocení příspěvku na stravenku v plné výši (14 Kč), příspěvek na indviduální rekreaci ve výši 5 000 Kč pro zaměstnance a 3 000 pro rodinného příslušníka včetně dětí. Ostatní ustanovení a rozsah textu z roku 2015 zůstal zachován.