Dnes 18. 2. 2015 se uskutečnilo jednání, které se týkalo problematiky FKSP. Za účasti ředitele OŘ Praha Ing. Vondráka, ekonomického náměstka Ing. Gánovského, Mgr. Malého (OSŽ), Ing. Zazvonila (ADP), předsedů s mandátem jednat na úrovni OŘ Praha pana Šimůnka (OSŽ) a pana Lorence (ADP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení. Bylo dosaženo shody v oblasti pokračování existence duálních rozpočtů u OJ OŘ Praha,  do 31. 3. 2015 jsou v platnosti "Zásady FKSP" z roku 2014.

Od 1. 4. 2015 bude zaměstnavatel poskytovat příspěvek na stravu ve výši 10 Kč pro segment řízení provozu. V následujícím týdnu dojde k definitivnímu schválení výše uvedených skutečností. Průběžně bude analyzována situace čerpání FKSP u OJ a nesníží se nárokovost  jednotlivých kapitol rozpočtu v daném roce.

V závěru se jednající strany  písemně zavázaly akceptovat výše uvedené skutečnosti.