V úterý 27. ledna se uskutečnilo jednání OC a zaměstnavatele na OŘ Hradec Králové, cílem jednání bylo projednat předložené zásady FKSP 2015 včetně příloh a stanovit výši VO pro nejvytíženější pracoviště. V případě zásad FKSP došlo k dohodě a následnému potvrzení, aby zaměstnanci mohli začít ihned čerpat FKSP. Sjednané zásady, např. 10 Kč příspěvek na stravenku, příspěvek na kulturu a sport, příspěvek na chod organizace, příspěvek na individuální rekreaci se nebude poskytovat.

Ve druhé části jednání předložil ředitel OŘ Hradec Králové Ing. Vladimír Filip návrh zaměstnavatele, tj. seznam navržených stanic a profesí s jednotlivými sazbami zvýšené VO. OC FVČ vznesla dotaz, dle jakých kritérií byla navržená pracoviště vybrána a vyslovila nesouhlas s návrhem. OC FVČ předložila návrh na stejnou VO pro všechna pracoviště 4,3 %, s tímto návrhem zástupci ADP zásadně nesouhlasili. Ředitel OŘ Ing. Vladimír Filip předložil další návrh řešení, stanovit seznam stanic se zvýšenou VO na úrovni PO (OC po dohodě s přednosty PO), s tímto návrhem vyslovili zástupci ADP nesouhlas. Následovala diskuse, poté byl domluven termín dalšího jednání na únor 2015. Stanovená výše VO pro zaměstnance OŘ Hradec Králové je nyní 4 %.