Dnes od 13 hod se v sídle SŽDC konalo jednání odborových centrál a generálního ředitele. Jednání bylo věcné, ale v některých případech byla stanoviska OC ADP odlišná od stanovisek managementu. Diskuse se vedla o operativním řízení provozu při mimořádných událostech, kde zástupce ADP vyjádřil své stanovisko k Prohlášení o dráze a reálném řešení dané problematiky. Bohužel často základní řízení a operativní řízení nemá dostatečné kompetence, což přináší negativní mediální obraz SŽDC, a také komplikace pro provozní zaměstnance, kteří jsou přímo zúčastnění v dané železniční stanici. Dalším bodem a informací bylo, jak se pravděpodobně bude řešit problematika změny způsobu odměňování zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Materiál k projednání obdrží zástupci OC v tomto týdnu a dne 10. 3. 2014 se bude vést diskuse o možných modelech. Generální ředitel pohovořil o připravovaném prodeji části podniku (ČD RSM), kde zatím není vyřešena definitivní podoba této transformační změny. Vláda ČR se bude tímto tématem a změnou v personálním obsazení správní rady SŽDC zabývat v nejbližších termínech.