V souladu s usnesením Výkonného výboru ADP o vyhlášení voleb na další období, je nutné uspořádat volební kongresy v jednotlivých RO ADP. V pátek dne 6. 10. 2017 se uskuteční volební kongres pro RO ADP Praha a RO ADP CDP Praha. Veškeré nominace do regionálních výborů přijímá do 5. 10. 2017, do 20,00 hod. předseda volební komise Ing. Jan Zazvonil (T: 702 034 242; E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Na volebním kongresu budou představeny uzavřené kandidátky a Volební řád.   

V úterý dne 26. 9. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele v sídle SŽDC. V úvodu vystoupil personální ředitel Ing. Koucký s konečným zněním „Dohody o úhradě nákladů pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC“. Následně byl předložen definitivní návrh rozpočtu FKSP na rok 2017, tímto aktem byla ukončena platnost Prozatímního rozpočtu FKSP na rok 2017. V kalkulaci byl zohledněn vliv vzniku organizačních jednotek SON či definitivní přepočet pro CDP Praha. Tyto předložené dokumenty byly následně zástupci OC podepsány.

Další části jednání se zúčastnil generální ředitel SŽDC Ing. Surý, který po krátkém proslovu předložil návrh PKS SŽDC na další období (2018), včetně Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání. Dle odsouhlaseného harmonogramu se úvodní část kolektivního vyjednávání bude konat v termínu 16. 10. – 20. 10. v Berouně. V novém návrhu jsou zohledněny trendy, které se uplatňují i ve státní správě, či reakce na vývoj personální situace u SŽDC. Za ADP se kolektivního vyjednávání budou účastnit tři zástupci (vedoucí kolektivní vyjednavač + dva poradci).

V závěru jednání Ing. Pospíšil pozval zástupce odborových centrál k dalším pohledovým zkouškám, zábleskových světel, které se budou konat 4. 10. 2017 v Praze Holešovicích v denním a nočním režimu. Začátek je plánován na 15,00.

Dnes byl předán návrh podoby PKS SŽDC na další období a návrh dohody o zásadách kolektivního vyjednávání.

Připravujeme podrobnosti.

Závodní okruh

Akce se uskuteční na závodním okruhu v Praze Zličíně, který je tříúrovňový s délkou 690 m – www.cmkarting.cz Závod je určen pro 80 závodníků na elektromotokárách. Přímo u závodní trati je restaurace s občerstvením. Začátek v 9:30 h, konec v 16 h.

Přihlášky

Akce je obsazena (26. 9. 2017)

Pouze elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: Závod motokár

Tělo zprávy: osobní číslo, jméno a příjmení, organizační složka, zařazení, vztah (Z, RP, RP-D, DU) a rok narození u dítěte nebo důchodce

Pravidla

Akce je určena všem zaměstnancům Správy železniční dopravní cesty a jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci startují ve svém volnu. Na akci je poskytován příspěvek z C-FKSP, spoluúčast 200 Kč bude vybírána na místě.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Rozšířené jednání Výkonného výboru ADP se konalo ve čtvrtek dne 14. 9. 2017 v sídle zaměstnavatele. Zúčastnili se zástupci RO ADP Praha p. Gajdács a CDP Praha p. Lorenc. V úvodu se vedla diskuse o absolvovaném jednání na úrovni OŘ Praha a PO Praha hl. n., kde došlo k předložení argumentů ze strany ADP ohledně vysokého podílu přesčasové práce, neobsazování směn v Praze hl. n. či nedostatečně technologicky vybavené pracoviště pro výpravčího „Balabenka“, a to i v souvislosti s neplněním PKS SŽDC. Ředitel Ing. Vondrák přislíbil po projednání s odborovými organizacemi zvýšení stanovené výše výkonové odměny pro Prahu hl. n na 15% z tarifní mzdy do konce roku 2017. Tento akt ovšem neřeší problematiku podstavu či přesčasů nad 150 hodin ročně. Tato problematika byla podrobně popsána i řediteli Ing. Kouckému, s důrazem na demotivaci zaměstnanců u SŽDC. Výši průměrného výdělku totiž významným způsobem ovlivňuje přesčasová práce, která je v některých případech i na hranici 416 odpracovaných hodin. Snahou zaměstnavatele by mělo být snížení této úrovně, zvýšení počtu zaměstnanců na systemizovaná místa (současný deficit činí 240 výpravčích). Ředitel O10 vysvětlil, že stipendijní program NádraŽák pomůže překlenout náročné období v budoucnosti, ale vzhledem k faktu, že se do programu zapojilo jen necelých deset uchazečů, nelze těmto proklamacím důvěřovat. Je nutné najít řešení v oblasti odměňování, neboť mnoho zaměstnanců odchází od podniku za vyšším výdělkem a menší zodpovědností než je profese výpravčí. Dále bylo ze strany ADP namítnuto, že růst smluvních mezd u managementu za sledované období byl vyšší než u zaměstnanců s tarifní mzdou, což okomentoval Ing. Koucký.

Po odchodu pana ředitele se diskutovalo o textu Memoranda o zachování jízdních výhod po roce 2018. K návrhu bylo svoláno jednání na 18. 9. 2017 do sídla OSŽ, kde by mělo být Memorandum kontrasignováno zástupci jednotlivých odborových organizací působících u železničních podniků.

V říjnu se budou konat volby do regionální organizace CDP Praha a Praha (OŘ), z tohoto důvodu byla stanovena volební komise ve složení: Ing. Zazvonil, Gillichová Lenka a Valach František. V rámci přípravy na kolektivní vyjednávání byl jednomyslně odsouhlasen tým kolektivních vyjednavačů za ADP. Dne 26. 9. 2017 se bude konat společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC, Výkonný výbor ADP bude v říjnu v Brně spojen s volbami do RO ADP Brno.