Jednání dnes konané mimořádně na CDP Praha bylo ukončeno pro přetrvávající rozpor v mzdovém nárůstu. Další jednání se uskuteční v úterý 19. 12. 2017 v sídle zaměstnavatele.

Prolongace pro rok 2018 nebude zahájena k 1. lednu 2018, její začátek bude vyhlášen v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, který bude vydán v průběhu měsíce ledna 2018.

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017 zůstávají v platnosti v souladu s Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 (č.j. 3466/2016-O10, ze dne 14. 11. 2016) až do 31. května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak.

 

Ke stažení v PDF:

V neveřejné části pro registrované členy Aliance drážního provozu byly zveřejněny nové Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb.

Dne 5. 12. 2017 bylo zahájeno jednání o podobě FKSP při OŘ Praha pro období po 31. 12. 2017. Na tomto jednání nedošlo ke shodě, proto bylo domluveno další jednání na den 28. 12. 2017, čímž obě strany deklarovaly zájem na takové dohodě, aby i po 31. 12. 2017 bylo možné FKSP využívat.

Za ADP Praha: Milan Gajdács, předseda RO ADP Praha

Za OSŽ: Libor Šimůnek, předseda Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha